Polska i jej wschodni sąsiedzi

Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską ajej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego…

39,90 zł

Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa

...ewolucja zachodząca w Niemczech burzyła wartości podstawowe. Dlatego też w latach…

27,50 zł

Dylematy polskiego nacjonalizmu
Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha

Książka jest gruntownym przeglądem formacji nacjonalistycznych w Polsce przedwojennej, w czasie…

48,80 zł

Bogumił Grott

Bogumił Grott