Navo


Człowiek i dobro

Człowiek i dobro

Artur Andrzejuk

Z punktu widzenia klasycznej metafizyki, filozofii pierwszej, wszystko, co jest, jest dobre. Zło…

15,00 zł

Elementarz metafizyki

Elementarz metafizyki

Mieczysław Gogacz

Jak pisze autor we wstępie do czwartego, niniejszego, wydania tej książki, „metafizyka jest…

15,00 zł

Filozofia przyjaźni; Tomasz z Akwinu

Filozofia przyjaźni
Tomasz z Akwinu

Izabella Andrzejuk

Zgodnie z ustaleniami m.in. Arystotelesa i św. Tomasza człowiek jest naturą społeczną, czyli…

15,00 zł

Istnienie i istota; wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu

Istnienie i istota
wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk

Czy do tego, by uprawiać filozofię, by badać byt w tym, dzięki czemu jest i co go stanowi, trzeba…

15,00 zł

Krótkie moralia chrześcijańskie; Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia

Krótkie moralia chrześcijańskie
Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia

Praca zbiorowa

Redakcja naukowa Artur AndrzejukTrzy, niezwykle interesujące i można powiedzieć kontrkulturowe,…

15,00 zł

Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu; Suma teologiczna, t.35

Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu
Suma teologiczna, t.35

Artur Andrzejuk

Każdy, kto próbował zapoznać się z dziełami św. Tomasza z Akwinu, kto próbował je czytać i…

20,00 zł