• Komplet dwóch książek: Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP i Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP

Wielki powrót do chrześcijańskiej klasyki, czyli filozofia św. Tomasza z Akwinu w myśli dominikanina Jacka Woronieckiego, jednego z najwybitniejszych przedwojennych tomistów. Autor obu książek, prof. Ryszard Polak, bardzo przystępnie analizuje i pokazuje olbrzymi dorobek Woronieckiego, który przypomina o zastosowaniu myśli św. Tomasza w życiu codziennym.

W wieku XXI, który, pomimo postępu technologicznego, nie przyniósł znękanej ludzkości odpowiedzi na podstawowe pytania o sens życia, przemyślenia Woronieckiego okazują się nadspodziewanie świeże, uniwersalne, prawdziwe. Moralność, religia – stają się aspektem życia człowieka, który można trwale uporządkować, co w konsekwencji prowadzi do uporządkowania całego życia i sprawia, że człowiek odzyskuje wiarę i nadzieję, a jego ziemska wędrówka nabiera sensu.

Wydanie książek dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w przypadku "Człowieka i religii" pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Każdą książkę można zamówić osobno

Człowiek-i-moralność-w-myśli-jacka-woronieckiego

Człowiek-i-religia-w-myśli-jacka-woronieckiegoKomplet dwóch książek: Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP i Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP


Podobne książki

Tagi: @Polak Ryszard