Tymczasem brak książek tego autora

Artur Andrzejuk

Artur Andrzejuk

Artur Andrzejuk (ur. 3 lipca 1965 w Warszawie) – filozof i historyk filozofii, zainteresowany przede wszystkim filozofią św. Tomasza z Akwinu. Jest przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz redaktorem naczelnym Rocznika Tomistycznego. Profesor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.