• Tomasz z Akwinu. Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza

Drugi tomik Biblioteki Rocznika Tomistycznego porusza kwestię zainteresowania św. Tomasza Boecjuszem, a szczególnie jego rozumieniem bytu. Wizja bytu Tomasza składa się z dwóch pryncypiów – istoty i istnienia. Nie można w tym miejscu także udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy przypadkiem Tomasz, wyjaśniając ten niewielki traktat Boecjusza, nie miał okazji do doprecyzowania własnych rozstrzygnięć i zmierzenia się za pomocą własnych narzędzi konceptualnych z neoplatońską zawartością problemową tego traktatu.


Pytań, które się rodzą, gdy spotykamy się z tymi dwoma autorami, nie należy mnożyć, gdyż czytelnik mógłby zgubić się w ich gąszczu, zanim rozpocząłby lekturę ich dzieł. Należy rozpocząć od pewnych kluczowych ustaleń, aby można było udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytania – kim był Boecjusz i dlaczego jego dzieło było ważne w średniowieczu, a następnie z jakich powodów Akwinata podjął się komentowania jego traktatów i czy efekt tego komentarza był ważny dla uprawianej przez niego metafizyki? (Ze Wstępu prof. Michała Zembrzuskiego) 

ISBN 978-8-36-648036-0
Format A5
Ilość stron 197
Oprawa Miękka
Rok wydania
Numer tomu 2
Tytuł cyklu Biblioteka Rocznika Tomistycznego

Tomasz z Akwinu. Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza


Podobne książki

Tagi: #tomaszzakwinu, #filozofiatomistyczna, #św.tomasz, #doktoranielski, #boecjusz, #dehebdomadibus, #byt, #istota, #istnienie, @MichałZembrzuski