• Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu w swej Summa Theologiae przedstawił powiązania między uczuciami człowieka i jego cnotami wolitywnymi. Wykazywał też, że uczucia podlegają ocenie moralnej. Wynika z tego, czego św. Tomasz nie rozwinął, że zachodzi związek między uczuciami i sprawnościami intelektu, gdyż moralność polega na rozumnym postępowaniu człowieka. Autor książki podjął niesformułowany wyraźnie w antropologii filozoficznej św. Tomasza temat więzi uczuć ze sprawnościami intelektu, a zarazem za św. Tomaszem ukazał więź uczuć z cnotami woli. 


Artur Andrzejuk ukazuje, że wiedza intelektualna i decyzje woli pozostają w głębokim związku z wyobrażeniami i uczuciami. Zarazem wykrywa i wyjaśnia istnienie takich powiązań oraz ich naturę i rangę w ludzkim życiu, wciąż dokonując wnikliwej analizy właśnie uczuć i sprawności. Referuje ich ujęcie w Sumie teologii i buduje na nim swoje analizy, sprawdzając je tezami antropologii filozoficznej, teorii poznania i etyki św. Tomasza oraz twierdzeniami przestudiowanych i przytaczanych opracowań znanych tomistów. Buduje rozprawę o kunsztownej strukturze, wielowątkową i wielowarstwową, doskonale przejrzystą i jasno napisaną. (z przedmowy prof. Mieczysława Gogacza) 

ISBN 8387809985
Format B5
Ilość stron 190
Oprawa Miękka
Rok wydania

Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu


Podobne książki

Tagi: #uczuciaisprawności, #antropologiafilozoficzna, #świętytomaszzakwinu, #mieczysławgogacz #naczympolegamoralność, @ArturAndrzejuk