• Oblany egzamin z polityki · O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili dozjednoczenia ich państw powieluwiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza wdualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po razpierwszy wswej historii stworzyli państwo.

Polacy natomiast stracili wszystko, cowzakresie istnienia własnego państwauzyskali w 1807 r., couległodalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddanezostało ustrojowej rekonstrukcji wlatach1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnienadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie,po udanym starcie, ponieśliśmy spektakularną klęskę.


Spis treści


Od autora


Rozdział I. Prolegomena


Rozdział II. Powstanie Księstwa Warszawskiego


Rozdział III. Jedyna zwycięska wojna Polski w XIX w.


Rozdział IV. Próba ustanowienia Królestwa Polskiego w konflikcie z Rosją  


Rozdział V. Uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół


Rozdział VI. Królestwo Polskie jako państwo polskie


Rozdział VII. Czy w 1815 r. zerwana została ciągłość Rzeczpospolitej jeden ipół?


Rozdział VIII. Wielki książę Konstanty: niewykorzystana szansa Rzeczpospolitejjeden i pół


Rozdział IX. Zagubienie w noc listopadową


Rozdział X. Detronizacja Romanowów


Rozdział XI. Druga wojna z Rosją o niepodległość i powiększenie KrólestwaPolskiego


Rozdział XII. Ponowne uratowanie istnienia Rzeczpospolitejjeden i pół


Rozdział XIII. Królestwo Polskie w ustrojowopolitycznym zawieszeniu wokresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza


Rozdział XIV. Powstanie 1846 r.


Rozdział XV. Wojna wschodnia (1853–1856) a Królestwo Polskie: narodzinyustrojowopolitycznej koniunktury


Rozdział XVI. Realizacja obietnic Aleksandra II z kongresu paryskiego


Rozdział XVII. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego


Rozdział XVIII. Królestwo Polskie w latach 1815, 1832 i 1861–1862


Rozdział XIX. Ostatecznie oblany egzamin z polityki


Rozdział XX. Likwidacja Królestwa Polskiego


Rozdział XXI. Narodziny, istnienie i upadek państwa polskiego w latach1806–1874


Bibliografia
Indeks osób


Format B5, 314 stron, okładka miękka, cena 34,90 zł. (w tym 5% VAT).


ISBN 978-8-36-074888-6
Format B5
Ilość stron 314
Oprawa miękka
Rok wydania

Oblany egzamin z polityki

O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874


Podobne książki

Tagi: @LechMażewski