Komplet trzech książek:


  • System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego 1815-1830,
  • Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862,
  • Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833
Trzy książki pod redakcją naukową prof. Lecha Mażewskiego są pionierskimi opracowaniami na polskim rynku, chociaż o samym Królestwie czy Wielopolskim napisano już wiele tomów. Omawiany okres, jak widać po samych tytułach, obejmuje czas między Powstaniami: Listopadowym a Styczniowym. Autorzy przedstawiają ówczesne realia polityczno-gospodarcze i wspólnie zastanawiają się, czy możliwa była wtedy niezależność Królestwa od Rosji.


Czy powstania były potrzebne, uzasadnione i pożądane? Może trzeba było pozostać przy unii personalnej łączącej Królestwo Polskie z Rosją osobą cara? Czy Wielopolski pragnął niepodległości dla Królestwa, czy uważał to za mrzonkę? Książki pisane z pozycji antyromantycznej, demitologizują naród polski jako monolityczną jedność walczącą o niepodległość swego kraju. Zupełnie nowe spojrzenie na ten okres historyczny. Każdy szanujący się miłośnik historii powinien obie pozycje na półce.


Wszystkie książki w formacie B5, s. 416, 352 i 295, dodatkowo System polityczny… w twardej oprawie.

Format B5
Ilość tomów 3
Redaktor Lech Mażewski
Tytuł cyklu Królestwo Polskie

Komplet trzech książek o Królestwie Polskim


Podobne książki

Tagi: #królestwopolskie, #systempolitycznykrólestwapolskiego, #namiestnikkrólestwapolskiego, #iwanpaskiewicz, #namiestnikpaskiewicz, #uniapolskorosyjska, #aleksanderwielopolski, #powstaniestyczniowe, #powstanielistopadowe, @Praca zbiorowa