• W podzięce i ku pamięci Jankielom ·  Mały leksykon Żydów—patriotów polskich

Autor od prawie 50 lat przebywa w Australii. Tym bardziej dziwi i intryguje problematyka, którą podejmuje. Czyżby stosunki polsko—żydowskie były aż tak wyjątkowe i istotne dla Polaków, że zmuszają ich do reakcji niezależnie od miejsca pobytu? Zapewne część czytelników uzna, że niektóre nazwiska nie powinny znaleźć się w tej książce. Będą też i tacy, którzy, znalazłszy w książce nazwisko kogoś ze swoich bliskich, uznają, że jest to nieuzasadnione wypominanie narodowości, wyznania lub pochodzenia.

ISBN 978-8-38-768937-7
Format A5
Ilość stron 192
Rok wydania

W podzięce i ku pamięci Jankielom

Mały leksykon Żydów—patriotów polskich


Tagi: @MarianKałuski