Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna

Wyobraźnia zbiorowa narodu zależy od jego znajomości historii. Jest ona przez wieki kształtowana z…

39,90 zł

Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna (Ebook)(PDF)

Wyobraźnia zbiorowa narodu zależy od jego znajomości historii. Jest ona przez wieki kształtowana z…

29,90 zł

Od konfliktów do rzezi. Polacy i Ukraińcy na Kresach II Rzeczypospolitej

Temat dawnych Kresów Rzeczypospolitej budzi obecnie wiele skojarzeń, ale dominuje wspomnienie…

36,90 zł

Od konfliktów do rzezi. Polacy i Ukraińcy na Kresach II Rzeczypospolitej (Ebook)(PDF)

Temat dawnych Kresów Rzeczypospolitej budzi obecnie wiele skojarzeń, ale dominuje…

29,90 zł

Renata Pomarańska

Renata Pomarańska

Renata Pomarańska - magister filologii polskiej i doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Autorka książek Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna  Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej oraz kilkunastu artykułów z zakresu literatury, socjologii, w tym socjologii literatury oraz nauk o polityce.