Aleksander Wielopolski. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 (Ebook)(PDF)

Pod red. prof. Lecha MażewskiegoPolecamy kolejną publikację poświęconą dziejom politycznym…

38,90 zł

Katolik - Prusak - Nazista. Sekularyzacja w biografii ideowej Carla Schmitta

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNACarl Schmitt uchodzi w Polsce za liczący się autorytet prawicowej…

54,90 zł

Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji, t. 1 - rewolucja protestancka (e-book)(pdf)

Tę książkę powinno się czytać jako ciąg dalszy Teokracji papieskiej 1073-1378. Razem z tym dziełem…

45,00 zł

Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji. Tom I - Rewolucja protestancka, wyd. 2.

W 1517 roku Marcin Luter wystąpił ze swymi 95 tezami, które przede wszystkim poddawały krytyce…

43,90 zł 48,00 zł

Nacjonalizm francuski 1886 - 1940. Geneza,przemiany i istota filozofii politycznej (E-book)(PDF)

Drugie wydanie publikacji, na razie dostępne tylko w wersji cyfrowej.Czym jest nacjonalizm? Jaka…

38,00 zł

Prawica w XX wieku (tom 2) (Ebook)(PDF)

Wolność, Równość i Braterstwo albo Śmierć – tak brzmi pełne zawołanie Wielkiej Rewolucji…

45,00 zł

Prawica w XX wieku (tom 2)

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNAWolność, Równość i Braterstwo albo Śmierć – tak brzmi pełne zawołanie…

54,90 zł

Teokracja papieska 1073 - 1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. Wydanie II poprawione (e-book) (pdf)

Pontyfikat Grzegorza VII, którego rozpoczęcie wyznacza zarazem początek okresu omawianego przez…

52,00 zł

Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, wyd. II

Pontyfikat Grzegorza VII, którego rozpoczęcie wyznacza zarazem początek okresu omawianego przez…

59,90 zł

W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta, wyd. II

Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje (qui tenet nunc), ustąpi miejsca, wówczas ukaże się…

49,90 zł

W poszukiwaniu Katechona
Teologia polityczna Carla Schmitta (E-book) (PDF)

Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje (qui tenet nunc), ustąpi miejsca, wówczas ukaże się…

36,00 zł

Aleksander Wielopolski
Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNAPod red. prof. Lecha MażewskiegoPolecamy kolejną publikację poświęconą…

44,90 zł

Kościół w cieniu gilotyny
Katolicyzm francuski wobec Rewolucji (1789 - 1815)

Przed rewolucją 1789 r. Kościół funkcjonował w innym porządku. Rola, jaką w nim pełnił, była…

47,50 zł

Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji
Rewolucja protestancka (Tom I)

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNATę książkę powinno się czytać jako ciąg dalszy Teokracji papieskiej…

54,90 zł

Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej

Drugie wydanie, przygotowywane do druku, na razie dostępne tylko w wersji cyfrowej.Czym jest…

44,90 zł

Wyświetlono 1 do 15 z 16 (2 Stron)

Adam Wielomski

Adam Wielomski

Adam Wielomski - profesor doktor habilitowany nauk społecznych, politolog, kierownik Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor 20 monografii naukowych i ponad 100 mniejszych publikacji z zakresu historii i współczesnej myśli politycznej, teorii państwa i polityki oraz teorii stosunków międzynarodowych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Pro Fide, Rege et Lege". Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej".