Mit gomułkowszczyzny
1948-1956

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNAWładysław Gomułka jest jedną z najbardziej zmitologizowanych postaci…

28,90 zł

Andrzej Jaszczuk

Andrzej Jaszczuk