Polska widziana z prowincji

Mamy świadomość negatywnych skojarzeń,jakie budzi dziś nazwa „Solidarność”. Składa się na to wiele…

26,00 zł

Edward Kaptur

Edward Kaptur

Urodzony 3 grudnia 1940 roku w Smerdynie k. Staszowa. W latach 1960–1961 był agronomem w Opolu Lubelskim. W roku 1961 podjął studia na wydziale filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a po roku przeniósł się na Uniwersytet Wrocławski, gdzie do roku 1967 studiował filologię polską. W latach 1967–1974 był nauczycielem języka polskiego i historii w Liceum Ekonomicznym w Twardogórze. Od 1974 r. mieszka w Staszowie, gdzie w miejscowym Zespole Szkół Mechanicznych uczył języka polskiego aż do przejścia na emeryturę w 2003 r.

W okresie narodzin „Solidarności” na Ziemi Staszowskiej był jej rzecznikiem prasowym. Po przemianach w 1989 r. współtworzył „Gońca Staszowskiego”. Był także inicjatorem powołania w Staszowie wyższej uczelni. W latach 1990–1995pełnił obowiązki dyrektora oddziału zamiejscowego KOiW w Staszowie. Publikował w pismach regionalnych i ogólnopolskich, w tym w „Gościu Niedzielnym”. Jest autorem„Bestii” (2006).