Narodziny cywilizacji oświecenia

Jak twierdzi autor, cywilizacje nadają sens i porządek wspólnotowemu wymiarowi naszego życia. W…

34,90 zł

Narodziny cywilizacji oświecenia (E-book) (PDF)

Jak twierdzi autor, cywilizacje nadają sens i porządek wspólnotowemu wymiarowi naszego życia. W…

28,00 zł

Hennig Konrad

Hennig Konrad

Konrad Hennig - doktor nauk humanistycznych w specjalności nauki polityczne; absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, pełnił m. in. funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

Aktywny społecznik, autor opracowań eksperckich i tekstów naukowych.