Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku

Książka Jacka Koronackiego, który opisuje i analizuje amerykańską myśl konserwatywną na przestrzeni…

54,90 zł

Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku (E-book) (PDF)

Książka Jacka Koronackiego, który opisuje i analizuje amerykańską myśl konserwatywną na…

41,00 zł

Jacek Koronacki

Jacek Koronacki

Jacek Koronacki - profesor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk matematycznych, autorytet w obszarze swojej specjalności badawczej i dydaktycznej. Autor lub współautor kilku książek i wielu artykułów w tym obszarze. Nauczał w Polsce, USA, Australii i Argentynie.

Na początku lat 80. ub. wieku swoje zainteresowania humanistyczne i społeczne skierował głównie ku amerykańskiej myśli konserwatywnej stając się specjalistą i w tym zakresie.

W latach 90. publikował w "Najwyższym Czasie", od roku 1999 w "Arcanach". Przez cały ten czas publikuje w kwartalniku "Sarmatian Review" i rodzimej prasie codziennej.