Zdumiewający świat
ZSRR i ludzie radzieccy w propagandzie Polski Ludowej lat 1944-1956

Pozycja niedostępnaW wieku XX, po przegranej z Polską wojnie 1920 roku, dopiero sojusz z Hitlerem,…

44,90 zł

Maciej Chłopek

Maciej Chłopek

Maciej Chłopek - ur. 1979 r. - historyk, muzealnik, i edukator. W 2010 r. doktoryzował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się zjawiska i procesy społeczne zachodzące we współczesnym świecie. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i książek z zakresu historii najnowszej Polski: Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura  (Warszawa 2005), Szeptane procesy. Z działalności Komisji Specjalnej 1945-1954 (Warszawa 2005).