Generałowie i Admirałowie III Rzeczypospolitej
1989-2002

Do roku 1989 Wojsko Polskie — wtedy LWP — było integralnym elementem Układu Warszawskiego i…

50,00 zł

Mariusz Jędrzejko

Mariusz Jędrzejko