Generałowie i Admirałowie III Rzeczypospolitej
1989-2002

Do roku 1989 Wojsko Polskie — wtedy LWP — było integralnym elementem Układu Warszawskiego i…

50,00 zł

Okupacja w imię sojuszu
Armia Radziecka w Polsce 1956-1993 (tom II)

Pierwsza w naszym kraju tak gruntownie opracowana publikacja, dotycząca stacjonowania Armii…

30,00 zł

Mariusz Krogulski

Mariusz Krogulski

Mariusz Lesław Krogulski (ur. 10 sierpnia 1965 w Bielsku-Białej) – dziennikarz, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce[1].

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2000 r. obronił rozprawę doktorską nt. Armia Radziecka w Polsce 1944-1956. Aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze. Działalność publicystyczną rozpoczął w 1990 roku. W latach 1995-2000 był dziennikarzem pisma Warszawskiego Okręgu Wojskowego Głos Żołnierza. Od 2000 r. współpracuje z Fundacją Moje Wojenne Dzieciństwo. Jest redaktorem serii wydawniczej Moje wojenne dzieciństwo, ilustrującej losy dzieci polskich podczas II wojny światowej. Od 2013 roku realizuje własny projekt wydawniczy pt. Materiały do dziejów Tuchowa. W dorobku posiada liczne prace z zakresu historii najnowszej, w tym cztery książki nt. pobytu Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1944-1993, z których Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944-1956 (Warszawa 2000) wyróżniona została w 2000 r. medalem Fundacji im. Profesora Jerzego Łojka. Interesuje się również biografistyką i genealogią, a owocem tych zainteresowań są m.in. książki – Spuścizna minionych pokoleń (Tuchów 2005) i Rodowody mieszczan wojnickich (Wojnicz 2006, 2008, 2010, 2011).