Komplet dwóch tomów Biblioteki Rocznika Tomistycznego: De esse... oraz Komentarz do De Hebdomadibus

Dwa tomy Biblioteki Rocznika Tomistycznego w cenie promocyjnej . Obie pozycje dostępne także…

30,00 zł 37,00 zł

Tomasz z Akwinu. Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza

Drugi tomik Biblioteki Rocznika Tomistycznego porusza kwestię zainteresowania św. Tomasza…

22,00 zł

Michał Zembrzuski

Michał Zembrzuski