Wykluczeni. Ludzie marginesu w kinematografii światowej

To drugi tom z cyklu Film. Historia i konteksty. Tytułowi „wykluczeni” to ludzie marginesu…

34,90 zł

Wykluczeni.
Ludzie marginesu w kinematografii światowej (E-book) (PDF)

To drugi tom z cyklu Film. Historia i konteksty. Tytułowi „wykluczeni” to ludzie marginesu…

29,00 zł

Albin z Albionu

Albin Tybulewicz był postacią w Polsce znaną, choć kraj opuścił jako nastolatek. Jego losy były…

28,90 zł

Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego
z lat 1904-1914

W Korespondencji i papierach… znajduje się 580 dokumentów różnej proweniencji: memoriałów…

69,90 zł

Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego
z lat 1904-1914 (PDF) (E-book)

W Korespondencji i papierach… znajduje się 580 dokumentów różnej proweniencji: memoriałów…

59,00 zł

Niezłomni w epoce fałszywych proroków
Środowisko Tygodnika Warszawskiego (1945-1948)

Tygodnik Warszawski był pismem najbardziej bezkompromisowym spośród powojennych pism…

89,90 zł 99,00 zł

Niezłomni w epoce fałszywych proroków
Środowisko Tygodnika Warszawskiego (1945-1948) (E-Book) (PDF)

Tygodnik Warszawski był pismem najbardziej bezkompromisowym spośród powojennych pism…

69,00 zł

Sen o Kalopei
Ewangeliczny socjalizm Kazimierza Studentowicza

Czy można pogodzić socjalizm z Ewangelią? Wydaje się to mało prawdopodobne, jednak wszystko zależy…

44,90 zł

Wyświetlono 16 do 24 z 24 (2 Stron)

Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski - dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w historii ruchów politycznych i polskiej myśli politycznej  od XIX do XXI wieku. Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich), laureatem nagrody "Klio" i "Książki Historycznej Roku" - Nagrody im. Oskara Haleckiego.