Aleksander Wielopolski. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 (Ebook)(PDF)

Pod red. prof. Lecha MażewskiegoPolecamy kolejną publikację poświęconą dziejom politycznym…

38,90 zł

Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856)
System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832r.

Pod red. prof. Lecha MażewskiegoPo wojnie tej rozpoczął się proces unifikacji Królestwa z…

44,90 zł

System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830
W przededniu dwusetnej rocznicy unii rosyjsko-polskiej (Ebook)(PDF)

Nawet w naszej polskiej narracji historycznej, która wprost ugina się pod ciężarem mitów służących…

38,90 zł

Aleksander Wielopolski
Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862

Pod red. prof. Lecha MażewskiegoPolecamy kolejną publikację poświęconą dziejom politycznym…

44,90 zł

Obóz narodowy w Gdyni
w latach 1920-1939

Gdynia była jednym ze sztandarowych osiągnięć II Rzeczypospolitej. W ciągu zaledwie dwudziestolecia…

39,00 zł

Przemiany ustrojowe w Królestwie Polskim w latach 1830-1833

Pod red. prof. Lecha MażewskiegoTo kolejna, publikowana przez nas praca poświęcona dziejom unii…

39,90 zł

System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830
W przededniu dwusetnej rocznicy unii rosyjsko-polskiej

Pod redakcją naukową prof. Lecha MażewskiegoNawet w naszej polskiej narracji historycznej, która…

54,90 zł

Wojciech Turek

Wojciech Turek