Pokonać śmierć czy zmienić człowieka? Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa

Metoda edycji genów pozwala na zaprojektowanie całego ludzkiego genomu. Cybernetyczne protezy…

54,90 zł

Pokonać śmierć czy zmienić człowieka? Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa (Ebook)(PDF)

Metoda edycji genów pozwala na zaprojektowanie całego ludzkiego genomu. Cybernetyczne protezy…

46,00 zł

Ziółkowski Michał

Ziółkowski Michał

Michał Ziółkowski MI - od 1997 r. członek Zakonu Posługujących Chorym (Ministri Infirmorum), zwanego kamilianami. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Był kapelanem szpitala psychiatrycznego oraz rektorem kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Tworkach. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Interesują go problemy bioetyczne, etyka sztucznej inteligencji, ewolucja idei antychrysta w tekstach biblijnych oraz jej współczesne wcielenia w przestrzeni "religii techniki", a także koncepcje myślicieli rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego.