Częstochowski lekarz i filozof. Osiągnięcia w dziedzinie sztuki lekarskiej oraz filozofia medycyny i etyka Władysława Biegańskiego (1857–1917)

Książka przedstawia postać Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza częstochowskiego, zarazem…

24,90 zł

Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP.
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady

Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych (z j. greckiego - arete - cnota). Nam,…

59,90 zł

Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP
Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady (E-book) (PDF)

Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych (z j. greckiego - arete - cnota). Nam,…

49,00 zł

Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP

Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca…

49,90 zł

Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP (E-book) (PDF)

Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca odrodzenia…

35,00 zł

Komplet dwóch książek: Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP i Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP

Wielki powrót do chrześcijańskiej klasyki, czyli filozofia św. Tomasza z Akwinu w myśli…

85,00 zł 109,80 zł

Komplet dwóch książek: Niezłomni w epoce fałszywych proroków oraz Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP

W komplecie dwa monumentalne dzieła w promocyjnej cenie 105 zł. Pierwszy tytuł to fascynująca…

105,00 zł 158,90 zł

Wychowanie dzieci i młodzieży w myśli o. Jacka Woronieckiego OP. Studium z dziejów polskiej myśli pedagogicznej

[Dzięki tej publikacji] mamy możliwość na nowo odkrywać J. Woronieckiego,…

49,90 zł

Polak Ryszard

Polak Ryszard

Ryszard Polak - dr hab. historii, dr filozofii. Profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Nauk Humanistyczno-Społecznych na Wydziale Turystyki i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu historii i filozofii publikowanych m.in. we "Wschodnim Roczniku Humanistycznym", "Pro Fide, Rege et Lege", "Cywilizacji", "Zeszytach Społecznych KIK", "Szkicach Podlaskich", "Podlaskim Kwartalniku Humanistycznym" oraz monografiach zbiorowych. Opublikował kilkadziesiąt biograficznych haseł encyklopedycznych do Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej oraz Encyklopedii Katolickiej.