• Komplet trzech tomów " · Tomizmu polskiego - słownika filozofów" ·

Trzy tomy słownika polskich tomistów - obejmujące lata 1879 - 1965, zawierają nazwiska, biogramy, przekrój zainteresowań, poglądów i myśli naukowej każdego z nich. Szczegółowy opis każdego tomu znajduje się tutaj:

http://ksiegarnia.vb.com.pl/filozofia/tomizm-polski-1879-1918-slownik-filozofow

http://ksiegarnia.vb.com.pl/filozofia/tomizm-polski-1919-1945-slownik-filozofow

http://ksiegarnia.vb.com.pl/filozofia/tomizm-polski-1946-1965-slownik-filozofow

ISBN 978-8-36-074851-0
Format B5
Ilość tomów 3
Redaktor Artur Andrzejuk, Bożena Listkowska
Rok wydania
Tytuł cyklu Tomizm polski

Komplet trzech tomów "

Tomizmu polskiego - słownika filozofów"


Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa