• Sen o Kalopei ·  Ewangeliczny socjalizm Kazimierza Studentowicza

Czy można pogodzić socjalizm z Ewangelią?


Wydaje się to mało prawdopodobne, jednak wszystko zależy od tego, jak się rozumie socjalizm. Kazimierz Studentowicz, przedwojenny ekonomista, publicysta i myśliciel katolicki, członek Stronnictwa Pracy i organizacji „Unia”, więzień stalinowskich kazamatów, uczestnik ożywionych dyskusji w Polsce Ludowej – dziś nieco zapomniany, był myślicielem oryginalnym i twórczym.


Socjalizm pojmował jako swoistą rzeczywistość społeczną, sposób patrzenia na świat, a nie jako ideologię czy doktrynę. Niektóre jego pomysły, jak na przykład odgórny nakaz podziału nadwyżki dóbr, wydają się kontrowersyjne, jednak nie można odmówić Studentowiczowi autentycznej i żarliwej wiary w prawdziwość i słuszność postulowanych przez niego rozwiązań.

Wszystkie swoje przemyślenia zaczynał od koncepcji człowieka, tzn. kim jest człowiek, a wyznacznikiem jego twierdzeń zawsze była Ewangelia. Dzisiaj już nikt nie zaczyna opisu koncepcji ekonomicznych od definicji człowieka, i to wg Ewangelii i filozofii św. Tomasza z Akwinu, a dla Studentowicza to właśnie człowiek i jego godność zawsze były w centrum, a dopiero potem jest ideologia, polityka i finanse.

Książka objęta patronatem medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej, tygodnika „Idziemy” i „Myśl Polska”, portali konserwatyzm.pl i niezlomni.com.


ISBN 978-8-36-074864-0
Format B5
Ilość stron 382
Oprawa miękka
Rok wydania

Sen o Kalopei

Ewangeliczny socjalizm Kazimierza Studentowicza


Podobne książki

Tagi: #socjalizm, #kazimierzstudentowicz, #ewangelicznysocjalizm, #lewicachrześcijańska, @TomaszSikorski, @MarcinKulesza