#filozofiatomistyczna

Znalezione produkty


Człowiek i decyzja

Autor niezwykle jasno wprowadza nas w rozumienie człowieka, w temat ludzkiego poznania i pożądania,…

15,00 zł

Komplet dwóch książek: Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP i Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP

Wielki powrót do chrześcijańskiej klasyki, czyli filozofia św. Tomasza z Akwinu w myśli…

85,00 zł 109,80 zł

Komplet dwóch tomów Biblioteki Rocznika Tomistycznego: De esse... oraz Komentarz do De Hebdomadibus

,

Dwa tomy Biblioteki Rocznika Tomistycznego w cenie promocyjnej . Obie pozycje dostępne także…

30,00 zł 37,00 zł

Tomasz z Akwinu. Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza

Drugi tomik Biblioteki Rocznika Tomistycznego porusza kwestię zainteresowania św. Tomasza…

22,00 zł

Filozofia przyjaźni
Tomasz z Akwinu

Zgodnie z ustaleniami m.in. Arystotelesa i św. Tomasza człowiek jest naturą społeczną, czyli…

15,00 zł