Fenomen ruchu społecznego Solidarność i narodziny NSZZ "Solidarność", potem 16 miesięcy tzw. "karnawału Solidarności", a na koniec wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

O tych przełomowych i historycznych wydarzeniach opowiada i tłumaczy w kontekście funkcjonującego wówczas prawa Lech Mażewski, który był naocznym świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń.

Robi to w sposób rzetelny i naukowy, choć czasem można doszukać się pewnej nuty subiektywizmu w ocenie wydarzeń - jednak fakty zawsze są przedstawiane w sposób bezstronny. Jeszcze bardziej uatrakcyjnia to odbiór obu książek, ponieważ przybliża nam to realia ówczesnych wypadków. 

Format A5 i B5
Oprawa Twarda i miękka
Rok wydania

Dwie książki: Ustrojowopolityczny taran i Problem legalności stanu wojennego


Podobne książki

Tagi: #solidarność, #nszzsolidarność, #ustrójpolityczny, #upadekpzpr, #upadekprl, #konieckomuny, #stanwojenny, #karnawałsolidarności, @LechMażewski