• Komplet trzech tomów " · Tomizmu polskiego - słownika filozofów" ·

Trzy tomy słownika polskich tomistów - obejmujące lata 1879 - 1965, zawierają nazwiska, biogramy, przekrój zainteresowań, poglądów i myśli naukowej każdego z nich.
W poszczególnych tomach znajdziemy krótkie życiorysy najbardziej zasłużonych polskich tomistów od II poł. XIX wieku aż do Soboru Watykańskiego II. Od Franciszka Gabryla i Idziego Radziszewskiego, poprzez Jacka Woronieckiego i Michała Klepacza, aż do Józefa Marii Bocheńskiego i Stefana Swieżawskiego.

Poziom intelektualny i naukowy, jaki reprezentowała tzw. "polska szkoła tomistyczna" jest dzisiaj trudny do wyobrażenia i do odtworzenia, choćby z tego względu, że np. "ojciec chrzestny" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Idzi Radziszewski, swój doktorat pisał i bronił po łacinie, co dzisiaj byłoby raczej mało prawdopodobne...

ISBN 978-8-36-074851-0
Format B5
Ilość tomów 3
Redaktor Artur Andrzejuk, Bożena Listkowska
Rok wydania
Tytuł cyklu Tomizm polski

Komplet trzech tomów "

Tomizmu polskiego - słownika filozofów"


Podobne książki

Tagi: #tomizmpolski, #świętytomaszzakwinu, #jacekworoniecki, #idziradziszewski, #józefmariabocheński, #polskaszkołatomistyczna, #tomizm, @słowniktomistów, #słownikfilozofów, @Praca zbiorowa