• Urok Wołynia i czar Polesia

Sentymentalna podróż na Kresy do krainy dzieciństwa i młodości, wołyńskich miast i miasteczek, poleskich wiosek zagubionych pośród bagien. To kraina, która po dziesiątkach lat od wypędzenia pozostaje żywa w umysłach i sercach wypędzonych. Urok Wołynia… to książka dla wszystkich, którym droga jest prawda o tym, jak toczyło się życie na tych terenach wielonarodowej II Rzeczypospolitej i co się stało, że umarło…

ISBN 978-8-38-768962-9
Format A5
Ilość stron 140

Tagi: #polesie, #wołyń, @HenrykGarbowski