• Kardynał Wyszyński i Solidarność

W tej książce wszystko jest zarazem ostatnie i pierwsze. Pierwsze dni ruchu społecznego, który miał w przyszłości doprowadzić do upadku komunizmu, pierwsze rozmowy prymasa z nowymi działaczami Solidarności i opozycji, a zarazem ostatnie dni życia kardynała. Ponad 30-letnią posługą w polskim Kościele Prymas Tysiąclecia kreował odnowę moralną narodu i społeczeństwa. Oczekiwał jej i wierzył w nią do końca. Właśnie w rodzącej się Solidarności widział szansę odrodzenia moralnego Polaków. Uważał, że tego najbardziej naród potrzebuje, nie tyle „Solidarności” jako związku zawodowego, co jako społecznego ruchu odnowy moralnej. Tę „Solidarność” potwierdził później Jan Paweł II mówiąc, że solidarność to wspólne znoszenie trudności, nie jeden przeciw drugiemu, lecz jeden i drugi… Książka ma walor dokumentu. Stanowią ją przede wszystkim osobiste, dotąd niepublikowane zapiski Prymasa. Czytelnik poznaje przebieg rozmów Kardynała Wyszyńskiego z przedstawicielami ówczesnych władz: Gierkiem, Kanią, Barcikowskim i Jaruzelskim, a także z przedstawicielami opozycji: Wałęsą, Kuroniem i in. Autor nie tylko przypomina przebieg tamtych wydarzeń. Pozwala też zrozumieć, szczególnie młodym ludziom, ich przyczyny, kontekst i cel.

ISBN 978-8-38-768983-4
Format A5
Ilość stron 280
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @Wyszyński, @PeterRaina