• Na niemieckim pograniczu

Weszliśmy do Unii w momencie kluczowym. Coraz częściej bowiem mówi się o grożącym jej kryzysie, będącym skutkiem zarówno konfliktu interesów poszczególnych państw, jak i niewydolności ekonomicznej.

Zdaniem autora rezultatem takiego stanu rzeczy będzie powstanie wielkiej niemieckiej Europy, likwidacja Polski, bądź, w najlepszym razie, utrata przez nasz kraj ⅓ terytorium, a następnie konflikt Europy ze Stanami Zjednoczonymi.

Niniejszy tom felietonów powstał na początku XXI wieku. Kolejne lata przyniosły potwierdzenie prawdziwości sądów i supozycji autora, a zarysowane przez niego kierunki polityki europejskiej potwierdził kształt nowej Europy. Po II wojnie światowej "ojcowie założyciele" podjęli wysiłek jednoczenia gospodarczego i politycznego subkontynentu, by zapobiec niemieckiej ekspansji i kolejnym wojnom. Nie docenili siły Niemiec i słabości innych nacji. Zamiast projektu europejskich Niemiec, zrealizowano projekt niemieckiej Europy... Po 70 latach Niemcy wygrały wojnę, którą rozpoczęły 1 września 1939r.

ISBN 978-8-36-074854-1
Format A5
Ilość stron 130
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @StanisławMichalkiewicz