• Rocznik Tomistyczny 5 (2016)

Piąty numer Rocznika Tomistycznego pod red. naukową prof. Artura Andrzejuka został dedykowany profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 90. rocznicę urodzin.

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 11

Mieczysław Gogacz. 13

Arkady Rzegocki, Professor Wojciech Falkowski – Sarmatian and gentleman 17

Ignacy Dec, Z moich spotkań z prof. Mieczysławem Gogaczem 21

Maciej Słęcki, Wykaz publikacji profesora Mieczysława Gogacza z lat 2006-2014 oraz uzupełnienia i poprawki do wykazu z lat 1998-2001 29

Mieczysław Gogacz, Qu’est-ce que la réalité? 33

Artur Andrzejuk, Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego 45

Rozprawy i artykuły

Michał Zembrzuski, Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego 75

Agnieszka Gondek, Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej idealistycznie 91

Ewa A. Pichola, Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji serca Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza 113

Bożena Listkowska, Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze 131

Michał Głowala, Istnienie i życie. Uwagi na marginesie zasady vivere viventibus est esse 149

Richard Zan, Gott ist die Umwelt des Menschen. Über die Gotteserkenntnis nach Thomas von Aquin 165

Artur Andrzejuk, Problem źródeł Tomaszowej koncepcji esse jako aktu bytu 173

Magdalena Płotka, Tomasz z Akwinu o życiu czynnym i kontemplacyjnym 189

Izabella Andrzejuk, L’amitié dans les textes de Thomas d’Aquin 203

Paulina Biegaj, „Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu”. Biblijno-filozoficzne podstawy wykładni prawa Bożego w nauce św. Tomasza z Akwinu 219

Grzegorz Hołub, Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej 235

Jacek Grzybowski, Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu? 247

Anna Mandrela, Krytyka koncepcji reinkarnacji w Summa contra Gentiles św. Tomasza z Akwinu 263

Kamil Majcherek, Tomasz z Akwinu i William Ockham o celowości świata natury 277

Dawid Lipski, Problematyka istnienia i istoty w poglądach Tomasza z Sutton 291

Tomasz Pawlikowski, Problem subsystencji w Logice Marcina Śmigleckiego 305

Jan Pociej, Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej 329

Maria Boużyk, Jacek Woroniecki o modlitwie jako czynniku doskonalącym naturę cz

ISBN ISSN23001976
Format B5
Ilość stron 470
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki