• Rocznik Tomistyczny 3 (2014)

Rocznik Tomistyczny 3 (2014)

Trzeci tom Rocznika Tomistycznego zawiera teksty kolejnych autorów poruszających różne zagadnienia z punktu widzenia filozofii św. Tomasza z Akwinu. Wśród autorów znajdują się m.in.:

1. Mikołaj Kranodębski – Teoria osobowych relacji istnieniowych jako fundament rodziny w filozofii Mieczysława Gogacza

2. Magdalena Płotka – Praktyczny wymiar poznania samego siebie w ujęciu Tomasza z Akwinu

3. Michał Zembrzuski – Czy poznanie jest wyższe niż miłość? Uzasadnienie wyższości intelektu nad wolą w ujęciu Tomasza z Akwinu

4. Sławomir Kozerski – Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu, na przykładzie cnoty męstwa

5. Paula Belina-Prażmowska – Dlaczego czynimy zło? Trójpodział przyczyn zła moralnego według św. Tomasza z Akwinu

6. Grzegorz Baranowski – Sprawiedliwość i cnota sprawiedliwości jako podstawa etyki prawniczej

7. Jakub Wójcik – Pryncypia pedagogiki. Wokół filozoficznych podstaw wychowania w ujęciu Mieczysława Gogacza

8. Izabella Andrzejuk – Etyka w służbie ascetyki. Rola cnót moralnych w życiu duchowym człowieka w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego

9. Agnieszka Klimska – Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju

10. Marcin Klimski – Antropocentryczna a biocentryczna koncepcja etyki środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek

11. Artur Andrzejuk – Etyka pracownika nauki

Oraz

Sprawozdania, recenzje, polemiki i dyskusje

ISBN ISSN23001976
Format B5
Ilość stron 340
Oprawa miękka
Rok wydania
Numer części 3
Tytuł cyklu Rocznik Tomistyczny

Podobne książki

Tagi: #rocznik tomistyczny, @Praca zbiorowa