• Człowiek i dobro

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

Z punktu widzenia klasycznej metafizyki, filozofii pierwszej, wszystko, co jest, jest dobre. Zło nie istnieje, zło jest brakiem dobra. Tam „jest” zło, gdzie nie ma dobra… Można by zatem przyjąć, że człowiek „pływa” pośród dobra i cokolwiek wybierze, cokolwiek zrobi, będzie dobre zarówno gdy chodzi o sam czyn, jak i co do skutku, celu działania. Widzimy jednak, że tak nie jest. Że pewne nasze działania, pewne nasze akty owocują dobrem, a inne powodują zło. Że człowiek w swej złośliwości skłania się dość często ku złemu i zło podejmuje, a jeszcze częściej czyni zło wskutek niewiedzy, która jest zresztą brakiem wiedzy… Od braku wiedzy już tylko jeden krok ku - powiedzmy - głupocie, czyli ku nieobecności w działaniu mądrości. Mądrość zatem jest koniecznie potrzebna, by podjąć i realizować dobro…, by zaś uwolnić swe postepowanie od złośliwości, trzeba je związać z roztropnością, męstwem, umiarkowaniem, sprawiedliwością, a wreszcie miłością… A więc miłość i mądrość winny być podstawami naszego działania… O tym, jak i dlaczego jest ta wyjątkowa w swej prostocie i lapidarności książeczka

ISBN 978-8-39-115557-8
Format B6
Ilość stron 99
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @ArturAndrzejuk