Navo


Człowiek i decyzja

Człowiek i decyzja

Artur Andrzejuk

Autor niezwykle jasno wprowadza nas w rozumienie człowieka, w temat ludzkiego poznania i pożądania,…

15,00 zł

Elementarz filozofii

Elementarz filozofii

Artur Andrzejuk

Książeczka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej koncepcji filozofii jej podziałów,…

15,00 zł

Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu

Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk

Przywykliśmy do nazywania etyką filozoficznej analizy postępowania człowieka. Artur Andrzejuk…

29,90 zł

Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji

Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji

Wojcieszek Krzysztof Andrzej

Pozycja chwilowo niedostępnaW książce został podjęty wspaniały i poruszający temat powstania i…

29,90 zł

Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu

Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk

Św. Tomasz z Akwinu w swej Summa Theologiae przedstawił powiązania między uczuciami człowieka i…

29,90 zł

Człowiek i dobro

Człowiek i dobro

Artur Andrzejuk

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNAZ punktu widzenia klasycznej metafizyki, filozofii pierwszej, wszystko,…

15,00 zł

Elementarz metafizyki

Elementarz metafizyki

Mieczysław Gogacz

POZYCJA NIEDOSTĘPNAJak pisze autor we wstępie do czwartego, niniejszego, wydania tej książki,…

20,00 zł

Filozofia przyjaźni; Tomasz z Akwinu

Filozofia przyjaźni
Tomasz z Akwinu

Izabella Andrzejuk

Zgodnie z ustaleniami m.in. Arystotelesa i św. Tomasza człowiek jest naturą społeczną, czyli…

15,00 zł

Istnienie i istota; wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu

Istnienie i istota
wstęp do filozofii bytu Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNACzy do tego, by uprawiać filozofię, by badać byt w tym, dzięki czemu…

15,00 zł

Krótkie moralia chrześcijańskie; Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia

Krótkie moralia chrześcijańskie
Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia

Praca zbiorowa

Redakcja naukowa Artur AndrzejukTrzy, niezwykle interesujące i można powiedzieć kontrkulturowe,…

15,00 zł

Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu; Suma teologiczna, t.35

Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu
Suma teologiczna, t.35

Artur Andrzejuk

Każdy, kto próbował zapoznać się z dziełami św. Tomasza z Akwinu, kto próbował je czytać i…

20,00 zł