• Mędrzec w szatach błazna i szaleńca

Zdarza nam się powiedzieć o znanym nam człowieku: „on jest mądry”, „on postępuje mądrze”, ale czy wiemy, dlaczego tak tak mówimy? Czy wiemy, co jest powodem mądrości spersonalizowanej w konkretnej jednostce ludzkiej? Co właściwie decyduje o tym, że ktoś jest mądry? Jedna cecha czy ich zespół? Zdarza nam się również powiedzieć o kimś, iż jest „przemądrzały”. Potrafimy zatem odróżnić mędrca od mędrka, naukowca od szarlatana, trefnisia od idioty. Mędrek nigdy nie żartuje, z reguły jest śmiertelnie poważny, szarlatan zaś nie wydaje się poczciwcem, gdy posługuje się złotymi kartami kredytowymi… Inaczej jest z mędrcem. Ten często używa żartu, nie obawia się śmieszności, a w sytuacjach granicznych ucieka w szaleństwo. Czyżbyśmy zatem nie byli w stanie uznać mądrości, a mądremu darować życia, jeśli nas nie rozśmiesza lub szaleństwem nie prosi o wybaczenie…?

ISBN 978-8-36-074820-6
Format A5
Ilość stron 328
Rok wydania

Tagi: @RomanZawadzki