• Pod wezwaniem Boga czy Narodu ·  Religia a ustrój - studium przypadku polskich konstytucji

W Polsce znów rozgorzał spór o krzyż. Pomijając jego doraźny charakter — kłótni o to, czy śp. prezydent Lech Kaczyński powinien mieć pomnik, czy nie, dotyka on spraw zasadniczych, tzn. relacji między państwem a Kościołem oraz miejsca religii i ludzi wierzących, w tym także katolików, w życiu publicznym i politycznym kraju, który utrzymują ze swoich podatków.

Analizując polskie ustawy zasadnicze — od Konstytucji 3 Maja aż po Ustawę Konstytucyjną tzw. III Rzeczypospolitej, przypominając okoliczności ich uchwalenia i losy, autor dochodzi do bardzo ciekawych wniosków dotyczących polskiego sposobu ułożenia relacji państwo—Kościół. Wcale nie muszą być one wrogie, jak chcą zagorzali przeciwnicy Rzymu, nie grożą klerykalizmem czy wyznaniowym charakterem państwa, a z drugiej strony umożliwiają Kościołowi rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb religijnych wiernych, a im samym pełne uczestnictwo w życiu państwa. Trzeba tylko jednego…

ISBN 978-8-36-074819-0
Format A5
Ilość stron 360
Oprawa miękka
Rok wydania

Pod wezwaniem Boga czy Narodu

Religia a ustrój - studium przypadku polskich konstytucji


Podobne książki

Tagi: #konstytucjatrzeciegomaja, #konstytucja, #spórokrzyż, #ustawazasadnicza, #państwowyznaniowe, #państwoświeckie, @PawełBała