• Elementarz filozofii

Książeczka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej koncepcji filozofii jej podziałów, dziejów i problematyki. Powrót do klasycznej koncepcji filozofii, wykrystalizowanej już w starożytnych początkach tej dziedziny wiedzy, pozwala odnaleźć pewien kanon podstawowych ustaleń i rozstrzygnięć, stanowiący jeszcze długo później fundament wykształcenia filozoficznego.

Proponujemy tutaj rozwiązanie idące jeszcze dalej; powrót do filozofii klasycznej ma być nie tylko zabiegiem dydaktycznym, ułatwiającym "wstęp" do filozofii i poruszanie się w gąszczu podejmowanych przez nią zagadnień i problemów, lecz stanowić także próbę przezwyciężenia coraz wyraźniej dostrzegalnego kryzysu samej filozofii, niszczonej przez sceptycyzm, relatywizm i antyintelektualizm czasów współczesnych.

ISBN 8389920972
Format B6
Ilość stron 96
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: #elementarzfilozofii, #podstawyfilozofii, #wstępdofilozofii; #filozofiaklasyczna, @ArturAndrzejuk