• Piasecki na indeksie watykańskim ·  geneza sprawy

Sprawa umieszczenia na indeksie książki Bolesława Piaseckiego.

Według tygodnika Dziś i Jutro jedynie z pozoru była sprawą marginalną, dotyczącą peryferii katolickiego świata tzn. ówczesnej Polski.

W istocie ta sprawa dotyczyła samej istoty katolicyzmu. (…) W swej książce szef PAX—u zalecał współpracę katolików z komunistami, sugerując, że między [nimi] nie ma istotnych różnic doktrynalnych (…).

ISBN 978-8-38-768944-5
Format A5
Ilość stron 124
Rok wydania

Piasecki na indeksie watykańskim

geneza sprawy


Podobne książki

Tagi: @PeterRaina