• Terapia filozoficzna - od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia, t. 5

Tematem przewodnim piątego tomu jest ludzkie ciało i jego związek z duszą, z którą razem stanowi żyjącego człowieka. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi najciężej pojąć owo "razem". W kulturze współczesnej dominuje bowiem przekonanie, że człowiekiem jest świadomość, zresztą bliżej nieokreślona. Ciału przypada rola narzędzia lub przedmiotu, który świadomość wykorzystuje i obrabia według własnego upodobania, często chwilowego. Problemem nie jest już tylko to, że zgodnie z powyższym schematem, ciało drugiego człowieka jest takim przedmiotem do obróbki, modyfikacji, użycia i wykorzystania przez pragnącego użyć "bliźniego", ale stały się nim ciała własne tegoż "bliźniego". Jest ono pojmowane obecnie jako coś zewnętrznego, nieomal strój, ubranie, swoisty outfit, który można kształtować w pełni dowolnie - marzeniem jest, póki co tylko marzeniem, by owo kształtowanie było odwracalnie.

Doświadczenie wskazuje jednak, że taka koncepcja ciała ludzkiego coraz częściej jest destrukcyjna i niszcząca dla samego człowieka. Poprawiany, operowany, wzbogacany o różnego rodzaju implanty, albo, przeciwnie, pozbawiany części ciała, z którymi przyszedł na świat człowiek nie staje się szczęśliwszy, nie akceptuje też siebie bardziej, niż nie akceptował przed jakimś zabiegiem. Okaleczone ciało niejako odbija się w świadomości i ją okaleczając, i unieszczęśliwiając biednego poprawiacza i korektora swojego ciała. Przychodzi dzień, w którym jest już za późno na powrót do równowagi, następuje przekroczenie linii między życiem a unicestwieniem, dochodzi do samobójstwa. Umiera człowiek w swym przekonaniu oszukany nie tylko przez siebie, ale także przez tych, którzy zamiast pomóc jego psychice odzyskać równowagę, za pieniądze dewastowali jego ciało.

Ale to nie jest jedyny temat tego tomiku Terapii filozoficznej, w którym jak zwykle chodzi o to, by nasze życie z dnia na dzień było lepsze i szczęśliwsze, a więc przede wszystkim mądrzejsze. Byśmy stawali się ludźmi mądrzejszymi, realnie patrzącymi na świat, umiejącymi cieszyć się życiem i iść ku wieczności, do której jesteśmy powołani. Byśmy wiedzieli, kim jesteśmy, co powinniśmy czynić, a czego unikać, by także żyć ludzkim życiem, i być - jak pisze autorka - człowiekowi człowiekiem.


Spis treści


Wstęp ...... 5
Jak żyć szczęśliwie? ......................... 13
Człowiek człowiekowi człowiekiem w relacjach osobowych..... 37
Pragnienie duchowości — czym jest życie duchowe człowieka? ... 57
Fenomen żywego ciała w tożsamości duchowej człowieka ................... 79
Problemy rzeczywiste i pozorne. Jak je rozwiązujemy?................. 103
Czy współczesny człowiek może być stoikiem? Czy mądrość stoicka może służyć terapii filozoficznej?................... 123
Mądrości chińska pomocna w terapii filozoficznej.... 161
Kontemplacja, medytacja, modlitwa i kojąca cisza w terapii filozoficznej......... 183
Dotknięcie filozofii egzystencjalnej. Jak bytuje człowiek? .................... 207
Albert Camus — podziw nad pogardę dla człowieka ...229

ISBN 978-8-36-810501-8
Format A5
Ilość stron 252
Oprawa Miękka
Rok wydania

Terapia filozoficzna - od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia, t. 5


Podobne książki

Tagi: @terapiafilozoficzna, @umiłowaniemądrości, @urszulawolska, @filozofia, @płynnaponowoczesność @refleksjafilozoficzna, @UrszulaWolska