• Ewangelia zbawienia ·  Polska lewica chrześcijańska (1832-1914), t.1 (E-book)(PDF)

(…) bohaterowie tej książki nie mieszczą się w ściśle określonej wizji lewicowości czy socjalizmu. Byli „ludźmi lewicy” — rzecznikami socjalizmu, bo sami przypisywali sobie takie intuicje ideowe, nierzadko syntetyzując własną „lewicowość” z postępowością, demokratyzmem czy też radykalizmem. Nie inaczej jest z „chrześcijaństwem”. Nie tyle był to dla nich system religijny, styl myślenia religijnego, ile źródło motywacji (…).

Tworząc programy, wizje, wysuwając mniej lub bardziej konkretne dezyderaty (polityczne, społeczne, ekonomiczne) czerpali pełnymi garściami z Ewangelii, nauczania Chrystusa i Apostołów. Bliższa im była wizja chrześcijaństwa pierwotnego, niezinstytucjonalizowanego, w ich przekonaniu „czystego” i „nieskażonego” naturalną słabością człowieka (także duchownych). Zwłaszcza w epoce romantyzmu synteza religii z myślą polityczną była sprzężeniem naturalnym, a chrześcijańska motywacja dążeń socjalistycznych była niemal powszechna (…)

ISBN 978-8-36-580651-2
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 480
Ilość tomów 3
Rok wydania
Numer tomu 1

Ewangelia zbawienia

Polska lewica chrześcijańska (1832-1914), t.1 (E-book)(PDF)


Podobne książki

Tagi: #lewicachrześcijańska, #ewangeliazbawienia, #chrześcijaństwopierwotne, #nauczaniechrystusa, #socjalizmewangeliczny, #lewicowość, @TomaszSikorski