• Filozofia i służba ·  wokół myśli Tadeusza Klimskiego

Pod red. Artura Andrzejuka

Publikacja poświęcona prof. Tadeuszowi Klimskiemu (1948-2013), uczniowi prof. Mieczysława Gogacza, wieloletniemu wykładowcy (od 1970 r.) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Akademii Teologii Katolickiej).

Zmarłego profesora wspominają: prof. Mieczysław Gogacz, prof. Artur Andrzejuk, a także uczniowie i przyjaciele śp. Tadeusza Klimskiego. Omawiają jego działalność dydaktyczną i administracyjną, myśl filozoficzną, psychologiczną i teologiczną swego ucznia i nauczyciela.

Książka zawiera:

Artur Andrzejuk, Filozofia i służba. Wprowadzenie — 7

Mieczysław Gogacz, Profesor Tadeusz Klimski. Wspomnienie — 11

Artur Andrzejuk, Tadeusz Klimski (1948–2013). — 15

Agnieszka Klimska, Tadeusza Klimskiego rozważania na temat woli w ujęciu Mieczysława — 23

Anna Kazimierczak–Kucharska, Konsekwencje rozumienia człowieka jako osoby w katolickim nauczaniu społecznym w ujęciu Tadeusza — 31

Mikołaj Krasnodębski, Tadeusza Klimskiego interpretacja antropologii Karla Rahnera — wprowadzenie do dyskusji — 39

Magdalena Płotka, Witold Płotka, Ontologia, metafizyka a antropologia filozoficzna: Tadeusz Klimski o Karlu Rahnerze — 49

Michał Zembrzuski, Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej — 59

Artur Andrzejuk, Tadeusza Klimskiego interpretacja realistyczna problemu jedności — 67

Jacek Grzybowski, Filozofia i rewolucja. Tadeusza Klimskiego refleksje nad polityczno–społeczną siłą idei — 79

PawełBromski, Kultura jako ochrona osób i wspólnot w ujęciu Tadeusza Klimskiego — 91

Jerzy M. Niepsuj, Kulturowy wymiar cyfryzacji mediów elektronicznych w ujęciu Tadeusza Klimskiego — 99

Justyna Smoleń–Starowieyska, Problematyczność człowieka w stechnicyzowanym świecie. Tadeusz Klimski wobec pytań współczesnej antropologii — 119

Artur Andrzejuk, Wykaz publikacji Tadeusza Klimskiego — 129

ANEKSY — 137

Tadeusz Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jak wspólnota nauczających i studentów — 139

Tadeusz Klimski, Wolność podarowana bliźnim. Wpływ nauczania społecznego Kościoła na rozwój społeczeństwa obywatelskiego — 143

Informacja o autorach — 151.

ISBN 978-8-36-074848-0
Format A5
Ilość stron 156
Oprawa miękka
Redaktor Artur Andrzejuk
Rok wydania

Filozofia i służba

wokół myśli Tadeusza Klimskiego


Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa