• Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

Redakcja Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), działający w Londynie, stanowi kontynuację Polskiego Uniwersytetu w Paryżu, który powstał zaraza po klęsce wrześniowej jeszcze w tym samym 1939 roku oraz różnych polskich ośrodków nauczania uniwersyteckiego, które działały w Wielkiej Brytanii w okresie wojny i w pierwszych latach powojennych. Rolę i dokonania PUNO podsumował prezydent Ryszard Kaczorowski pisząc, że siedemdziesiąt lat działania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę…

PUNO jest też polskim ośrodkiem emigracyjnym, na którym uprawia się filozofię i naucza jej uprawy. Wśród wykładowców znajdujemy takie dyscypliny i nazwiska, jak: metafizyka, teoria rzeczywistości (Augustyniak, Bocheński, Prokop, Żółtowski); logika, historia logiki (Bocheński, Lejewski); filozofia polityczna, filozofia prawa (Bocheński, Jakubisiak, Jarra, Terelecki); estetyka, filozofia kultury (Kostrzyński, Mirewicz, Taborska, Terlecki); historia filozofii (Bocheński, Prokop, Strzałkowski, Żółtowski); teodycea, filozofia religii (Augustyniak, Mirewicz); etyka (Jakubisiak, Kostrzyński); epistemologia, filozofia nauki, metodologia filozofii (Jakubisiak, Szumilewicz-Lachman).

O filozofii o filozofach PUNO piszą:

Magdalena Płotka, Artur Andrzejuk, Polski Uniwersytet na Obczyźnie i filozofia. Wprowadzenie (The Polish University Abroad and the philophy. Foreword)

Artur Andrzejuk, Filozofowie wśród wykładowców PUNO (1939-2009). Sylwetki uczonych (Philosophers among the lecturers of PUA (1939-2009). Profiles of Scholars)

Dawid Lipski, Oskar Halecki i Polski Uniwersytet za Granicą (Oskar Halecki and?Polish University Abroad)

Michał Krajski, Kartezjusz jako prekursor heglizmu w ujęciu Adama Żółtowskiego (Descartes as the precursor of Hegel’s philosophy in Adam Żółtowski’s account)

Magdalena Płotka, Eugeniusz Jarra o polskiej myśli politycznej (Eugeniusz Jarra on Polish political thought)69

Marcin Andrusieczko, Jan Ostrowski–Naumoff o filozofii współczesnej (Jan Ostrowski–Naumoff about contemporary philosophy)

Arkady Rzegocki, Realistyczny idealista. Rzecz o Zdzisławie Stahlu (Realistic idealist. On Zdzisław Stahl)81

Jerzy Niepsuj, Etyka wojskowa w ujęciu o. ppłk. prof. Józefa Marii (Innocentego) Bocheńskiego OP (Military ethics in terms of the father Joseph Bocheński)

Jacek Grzybowski, Ojczyzna i naród w myśli J.M. Bocheńskiego — Polaka i emigranta (Fatherland and the nation — reflections of the father Joseph M.?Bocheński?OP — the Pole and emigrant)

Krzysztof Dybciak, Filozofowanie Tymona Terleckiego — między personalizmem a hermeneutyką (Philosophizing of Tymon Terlecki — between personalism and hermeneutics)

Izabella Andrzejuk, Filozofia w myśli historycznej i politycznej Tymona Terleckiego (Philosophy in historical and political thought of Tymon Terlecki)

Michał Zembrzuski, O związku myślenia i działania —Wiesław Strzałkowski jako historyk filozofii (On relation between thinking and acting —Wiesław Strzałkowski as a historian of philosophy)

Joanna Pyłat, Wpływ koncepcji filozoficznych i postaw życiowych ks. Jerzego Mirewicza (TJ) i ks. Józefa Guli (TChr) na kształt i charakter środowisk polskich w Londynie (The influence of philosophical accounts and attitudes to life of?the father Jerzy Mirewicz and the father Józef Gula on the character of?Polish émigré in London)

Anna Kazimierczak–Kucharska, Koncepcja świętości w filozofii ks. Jerzego Mirewicza (The concept of holiness in Jerzy Mirewicz’s philosophy)

Ewa Szumilewicz, Irena Szumilewicz–Lachman — postać i myśl (Irena Szumilewicz–Lachman — figure and thought)

Mariusz Grygianiec, Ontologia reistyczna Czesława Lejewskiego (Czesław Lejewski’s reistic ontology)

Joanna Pyłat, Prof. Halina Taborska — filozof, estetyk, rektor PUNO (Prof. Halina Taborska — philosopher, esthetician, rector of PUA)

Jarosław Gałuszka, Filozoficzne wzorce Marka P. Prokopa a jego rozważania o?ateizmie (Philosophical models of Mark P. Prokop and his reflections on atheism)

Artur Andrzejuk, Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w latach 1939–1990 (Philosophy at the Polish University Abroad 1939–1990)

Joanna Pyłat, ANEKS I. Wkład filozofii i filozofów w historię, rozwój i dorobek naukowy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (APPENDIX I. The contribution of philosophy and philosophers to the history, development and scientific achievements of Polish University Abroad in London)

ISBN 978-8-36-074858-9
Format B5
Ilość stron 308
Oprawa miękka
Oryginalny tytuł Philosophy at the Polish University Abroad
Redaktor Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk
Rok wydania

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie


Tagi: @Praca zbiorowa