• Jaruzelski ·  1923-1968

Monumentalna, licząca ponad 800 stron, publikacja dokumentalna poświęcona chyba najbardziej kontrowersyjnej postaci najnowszej historii Polski.

Przez jednych znienawidzony, był przykładem zsowietyzowanego kolaboranta, który zrobił błyskotliwą karierę w tzw. Ludowym Wojsku Polskim i doszedł do najwyższych stanowisk w państwie — Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przez innych zaś podziwiany jako wybitny żołnierz i mąż stanu, który — ich zdaniem — przeprowadził kraj przez najbardziej niebezpieczny okres w ostatnim pięćdziesięcioleciu, uchroniwszy go przed krwawą interwencją „sojuszniczej” Armii Radzieckiej.

ISBN 978-8-38-890000-6
Format A4
Ilość stron 805
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: #jaruzelski, @PeterRaina