• Kapłan kontra literat

Spór o ochronę dóbr osobistych Na podstawie dokumentów autor przypomina i pozwala czytelnikowi prześledzić bardzo interesujący i, jak wiele na to wskazuje, precedensowy proces. Powód - ks. prałat Henryk Jankowski i Pozwany - utalentowany i już uznany pisarz i eseista średniego pokolenia, Paweł Huelle. Powód poczuł się urażony artykułem Pozwanego, opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita. Sąd musiał rozstrzygnąć, co jest ważniejsze: swoboda wypowiedzi czy ochrona dóbr osobistych.

ISBN 978-8-38-768991-9
Format A 5
Ilość stron 160
Rok wydania

Tagi: @PeterRaina