• Tomizm polski 1946 - 1965. Słownik filozofów, t. 3 (E-book)(PDF)

Książka pt. Tomizm polski (1946-1965) jest trzecim z serii Słownikiem filozofów, poświęconym historii tego nurtu filozoficznego w naszej ojczyźnie. Dzieje bowiem  tomizmu w Polsce podzielona na cztery okresy.
Pierwszy z nich obejmuje lata  1879-1918. Drugi z nich obejmuje lata 191-1945, Trzeci obejmuje lata od 1946 do 1965 roku, czyli od zakończenia II wojny światowej do zamknięcia Soboru Watykańskiego II. Został on przedstawiony w niniejszym słowniku, zawierającym szkice na temat: Stanisława Adamczyka,, Wojciecha Feliksa Bednarskiego, Józefa Marii Bocheńskiego, Piotra Chojnackiego, Kazimierza Kłósaka, Józefa Pastuszki, Jana Piwowarczyka, Pawła Siwka, Stefana Świeżawskiego, Aleksandra Usowicza.

ISBN 978-8-36-648004-9
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 218
Ilość tomów 3
Rok wydania
Numer tomu 3

Tomizm polski 1946 - 1965. Słownik filozofów, t. 3 (E-book)(PDF)


Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa