• Elementarz metafizyki

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Jak pisze autor we wstępie do czwartego, niniejszego, wydania tej książki, „metafizyka jest dyscypliną filozoficzną, która identyfikuje to, co podstawowe i pierwsze w samej rzeczywistości”. Metafizyka jest więc nauką o rzeczywistości, o tym, co realnie istnieje.

Elementarz metafizyki uczy filozoficznego rozpoznawania rzeczywistości, uczy właśnie jej identyfikowania. Dzięki niemu uzyskujemy umiejętność wskazywania na byt i jego pryncypia, uczymy się odróżniać realny byt od wytworów, w tym także od pojęć, usprawniamy się w wiedzy i mądrości. Elementarz metafizyki jest nieocenioną, ale też i wciąż niedocenioną, pomocą w dziedzinie poznania i myślenia, wreszcie definiowania. Dzięki tej książce nauczymy się nie tylko postrzegać rzeczywistość, ale też rzeczowo i jasno o niej rozprawiać…

ISBN 978-8-38-992098-0
Format A5
Ilość stron 188
Oprawa miękka

Podobne książki

Tagi: @MieczysławGogacz