• Okupacja w imię sojuszu ·  Armia Radziecka w Polsce 1956-1993 (tom II)

Pierwsza w naszym kraju tak gruntownie opracowana publikacja, dotycząca stacjonowania Armii Czerwonej w Polsce. Autor, major WP, korzystając z wyjątkowego dostępu do archiwów przedstawia nieznane aspekty umów polsko-sowieckich, „wyczyny” oficerów i żołnierzy Północnej Grupy Wojsk, ich wkład w budowę komunistycznego terroru, bezpardonową walkę z niepodległościowym podziemiem i wszelkimi przejawami oporu wobec nowej okupacji. W październiku 2001 r. ukazała się druga część książki poświęcona okresowi 1956-1993, a więc aż do wyjścia wojsk sowieckich z Polski. Czytelnik otrzymał więc kompletne opracowanie „epizodu”, jakim był pobyt w naszym kraju sowieckich sił zbrojnych. Książka została doceniona wyróżnieniem fundacji im. Jerzego Łojka.

ISBN 978-8-38-768940-8
Format A5
Ilość stron 263
Numer tomu 2
Tytuł cyklu Okupacja w imię sojuszu

Okupacja w imię sojuszu

Armia Radziecka w Polsce 1956-1993 (tom II)


Podobne książki

Tagi: #zsrr, @MariuszKrogulski