• Rocznik Tomistyczny nr 7 (2018)

Spis treści


Od Redakcji


Raymond Leo Cardinal Burke, The Crisis regarding Marriage in the Present Day


Wokół myśli Étienne’a Gilsona w rocznicę śmierci


Mieczysław Gogacz, Gilson i filozofia


Richard Fafara, Philosophy and Civilization


Peter Redpath, An American Perspective on the Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas: Midwife to Birth of a New and Improved Global Civilization of Freedom!


Curtis L. Hancock, The Elusiveness of Happiness in the Modern World


Nicolas Moscicki, Gilson - voudrait-il deconstruire la metaphysique?


Michał Zembrzuski, In Defense of Realism. The Metaphysical Thought of Mieczysław Gogacz


Mieczysław Gogacz, Wpływ Étienne’a Gilsona na filozofię w Polsce


Rozprawy i artykuły


Artur Andrzejuk, Własności istnieniowe bytu w interpretacji tomizmu konsekwentnego


Michał Zembrzuski, Problem mind-body w świetle Tomaszowej koncepcji hylemorfizmu


Marcin W. Bukała, Siódme: „Nie kradnij”. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego


Artur Andrzejuk, Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu


Magdalena Płotka, From scibile to operabile. Metaphilosophical and Methodological Debate on Practical Character of Artes in 15th Century Cracow


Izabella Andrzejuk, Filozoficzne podłoże mistyki św. Jana od Krzyża


Magdalena Płotka, Action and Happiness. A Reinterpretation of Thomas Aquinas’s Theory of Happiness in Paul’s of Worczyn Ethical Thought


Krzysztof A. Wojcieszek, Cnota trzeźwości: indywidualna czy społeczna?


Ewa Agnieszka Pichola, Ne ite ad Thomam, sed ad von Hildebrand


Jan Pociej, Konsekwencje metafizyczne ujęć materii i ruchu we współczesnej fizyce


Tomasz Pawlikowski, Klasyczne ujęcia problemu prawdy w „post-świecie”


Sprawozdania i recenzje


Natalia Herold, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne


Izabella Andrzejuk, Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” – 18 listopada 2017 roku


Michał Zembrzuski, Sympozjum Tomistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 28 lutego 2018 roku


Michał Zembrzuski, Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży – 7 marca 2018 roku


Artur Andrzejuk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia” – 7 czerwca 2018 roku


Magdalena Płotka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca” – 8 czerwca 2018 roku


Natalia Herold, Kulisy sporu o istotę i istnienie. Recenzja: Tomasz Sutton, De esse et essentia, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, Warszawa 2018


Magdalena Płotka, Świat uczuć i świat rozumu. Recenzja: Justyna Fiołek, Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017


Bożena Listkowska, O nieprostych kwestiach w sposób prosty, jasny i precyzyjny. Recenzja: Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017


Izabella Andrzejuk, Podstawy filozofii wychowania. Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Antropologia edukacji - wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018


Polemiki i dyskusje


Nicolas Moscicki, Structure de l’être dans La Somme contra Gentiles. Essai de reflexion sur l’article de Professeur Artur Andrzejuk Struktura bytu w «Summa contra Gentiles» Tomasza
z Akwinu, Rocznik Tomistyczny / Annuaire Thomiste N° 6 (2017)


Nota o autorach


ISBN ISSN23001976
Format B5
Ilość stron 425
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa