• Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu ·  Suma teologiczna, t.35
Każdy, kto próbował zapoznać się z dziełami św. Tomasza z Akwinu, kto próbował je czytać i studiować, prędzej czy później natrafiał na trudności terminologiczne. Tekst stawał się niezrozumiały, bo czytający nie był w stanie ustalić precyzyjnie zakresu pojęć używanych przez autora. Jak wiemy, treść pojęć ulega zmianom, bo podlega tym samym prawom, którym podlega język, żywe narzędzie międzyludzkiej komunikacji.

Poprzez swoją zawartość, bogaty zbiór terminów, czyli zdefiniowanych precyzyjnie pojęć, opracowany przez prof. Artura Andrzejuka, Słownik terminów, stanowiąc 35 tom Sumy teologicznej, pełni rolę swoistego medium. Nie tylko pośredniczy między tekstem a czytającym, będąc nieocenioną pomocą w zrozumieniu trudniejszych dla współczesnego adepta myśli św. Tomasza z Akwinu partii tekstu, ale także pozwala odnieść nabyte zrozumienia do rzeczywistości, o której pisał Akwinata, i która, w przeciwieństwie do kultury, której elementem są nasze pojęcia, nie uległa zmianie od czasu, gdy została przez autora Sumy zbadana i opisana.

ISBN 978-8-39-062429-7
Format A5
Ilość stron 296
Oprawa twarda
Rok wydania
Numer tomu 35
Tytuł cyklu Słownik terminów Św. Tomasz z Akwinu

Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu

Suma teologiczna, t.35


Podobne książki

Tagi: #Tomasz z Akwinu, @ArturAndrzejuk